PROCEDURA DE RECENZARE

Procedura de recenzare a articolelor științifice, prezentate de autori pentru publicare în Revista de Cercetări în Comerț, Management și Dezvoltare Economică, este aprobată de Senatul Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova. 

Articolul prezentat pentru publicare urmează procesul de recenzare organizat în două etape de evaluare de:

      1) redactorii Consiliului Editorial;

      2) doi recenzenți din țară și/sau din străinătate, competenți în materia

          cercetării. 

Evaluarea manuscriselor se efectuează pe bază de anonimat fără identificarea autorului/autorilor. La ambele etape de evaluare recomandările și observațiile recenzenților sunt aduse la cunoștința autorului/autorilor cu scopul îmbunătățirii calității publicației. 

Manuscrisul respins la prima etapă de evaluare este direcționat pentru recenzare repetată unui specialist în materie (profesor universitar, conferențiar universitar) din cadrul Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova. 

Doar după acceptarea articolului la prima etapă, manuscrisul poate fi trimis pentru evaluare către doi recenzenți din țară și/sau din străinătate (profesor universitar, conferențiar universitar).

Manuscrisul poate fi:

      1. Acceptat în forma inițială;

      2. Acceptat cu modificări minore;

      3. Acceptat cu modificări substanţiale;

      4. Respins. 

Articolul acceptat de recenzent cu condiția modificărilor substanţiale este reexaminat de același specialist în materie științifică pentru supravegherea conformării recomandărilor, înlăturării necorespunderilor și îmbunătățirii calității operei intelectuale a autorului. 

În condiția în care există discrepanţe majore între opiniile recenzenților la etapa a doua a procedurii de recenzare, lucrarea este trimisă unui terţ referent. 

Manuscrisul respins la a doua etapă a procedurii de recenzare poate fi prezentat de autor în mod repetat doar după o transformare fundamentală a articolului. 

Decizia finală privind publicarea articolelor în numărul curent al revistei se adoptă în regim de consultare a membrilor Consiliului Editorial și examinare a recomandărilor recenzenților la ambele etape de recenzare. 

 

DESCRIEREA PROCEDURII DE RECENZARE 

a manuscriselor prezentate de autori pentru publicare în 

Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică (RCCMDE) /

Journal of Research on Trade, Management and Economic Development (JRTMED)

aprobată de Senatul UCCM

Copyright © 2014 Trade Co-operative University of Moldova
Address: 8, Gagarin avenue, Chisinau, Republic of Moldova, MD-2001
web: www.uccm.md