POLITICA DE ETICĂ

Editorul JRTMED/RCCMDE se pronunță împotrivă oricăror forme de conduită neetică și plagiat.

În acest context:

Drepturile de autor sunt transferate automat Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova imediat după acceptarea lucrării pentru publicare în Revistă.

Responsabilitatea pentru conținutul materialelor tipărite revine integral autorilor.

Copyright © 2014 Trade Co-operative University of Moldova
Address: 8, Gagarin avenue, Chisinau, Republic of Moldova, MD-2001
web: www.uccm.md