DESPRE NOI 

Scopul revistei RCCMDE este de a disemina cunoştinţe, a promova gândirea inovatoare, discuţii intelectuale, analize de cercetare, precum şi studii pragmatice, inclusiv critici cu privire la o arie largă de domenii economice şi de a facilita comunicarea între cadrele universitare, cercetători, factorii de decizie, practicieni, membri cooperatori, autorităţi publice şi executori. Revista va apărea în două publicaţii anual: la sfârşitul lunii iunie şi sfârşitul lunii decembrie. Versiunea electronică este găzduită la adresa www.jrtmed.uccm.md.

Prin publicarea acestei reviste Universitatea Cooperatist-Comercială îşi propune realizarea următoarelor obiective:

 • susţinerea schimbului de idei şi asigurarea stimulării cercetărilor în domenii importante referitoare la economie, comerţ, management şi dezvoltare economică;
 • diseminarea de cunoştinţe în diverse domenii de cercetare economică în sfera academică, ştiinţifică şi de afaceri;
 • stabilirea de noi legături, reţele de cooperare şi colaborare între comunităţile de cercetători, cu scopul de a stimula şi de a spori creativitatea;
 • oferirea posibilităţii de învăţare şi a schimbului de experienţă;
 • crearea unei interferenţe între teorie şi practică în diferite domenii de cercetare economică ş.a.

Subiectele acoperite de Revista RCCMDE includ, dar nu se limitează la următoarele domenii: 

 • Strategii şi politici de dezvoltare a comerţului interior
 • Reglementarea comerţului interior
 • Impactul politicilor guvernamentale privind dezvoltarea comerţului
 • Probleme de practici comerciale neloiale şi anti - dumping
 • Dezvoltarea pieţei interne de consum şi protecţia consumatorului
 • Provocări, performanţe şi tendinţe în managementul organizaţional
 • Reengineering managerial şi eficientizarea activităţii economice
 • Managementul schimbării, inovării şi al calităţii
 • Managementul şi marketingul întreprinderilor comerciale
 • Problemele calităţii şi competitivităţii produselor în economia globală
 • Politici, strategii şi performanţe în afaceri
 • Inovare şi dezvoltare de produs
 • Politici de creştere şi dezvoltare economică: probleme şi soluţii
 • Strategii şi modele creştere şi dezvoltare economică durabilă
 • Evoluția contabilității, auditului, finanțelor ca activități practice și științe economice
 • Probleme ale sectorului educativ-economic
 • Formarea şi dezvoltarea profesională a specialiştilor domeniului economic-comercial.

 

Beneficiari

Revista este adresată cadrelor didactice universitare, cercetătorilor, practicienilor, factorilor de decizie, reprezentanţilor cooperativelor şi celor interesaţi de comerţ, management şi dezvoltarea economică.

Conţinut

Revista RCCMDE va publica lucrări de cercetare teoretice, conceptuale şi empirice originale, de înaltă calitate, ale cadrelor universitare, cercetătorilor şi practicienilor.

Copyright © 2014 Trade Co-operative University of Moldova
Address: 8, Gagarin avenue, Chisinau, Republic of Moldova, MD-2001
web: www.uccm.md