START

 

Bine aţi venit pe pagina Revistei de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică cu acces deschis

Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică (RCCMDE) este publicată în limba engleză de către Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. Revista RCCMDE se axează pe cercetări teoretice şi practice, interdisciplinare şi metodologice în diverse sfere ale economiei, în comerţ, management, precum şi pe diversele relaţii dintre comerţ şi dezvoltarea economică, atît la nivel naţional, cît şi internaţional.

Revista RCCMDE a fost iniţiată pentru a promova cercetarea şi publicarea rezultatelor în domeniile menţionate mai sus şi pentru a asigura schimbul de opinii, informaţii şi noi idei pentru cercetători, cadre didactice, factori de decizie, practicieni, reprezentanţi ai cooperativelor şi alte persoane interesate.  

 


RCCMDE în baze de date naționale și internaţionale:

 

IBN


 

Index Copernicus

IC

Socionet

 

 

      Oaji 

 

 

    

 

 

       SIS

sis-logotip1  

   

 

   

Infobase

 infobaseindex1  

 

Jifactor  

jifactor1
 Research Bible

 

Google  Scholar  GoogleScholar logo

 

         ASI

asi   

 


 

   EZB     

EZB

      

 

Econbiz

1234

G.I.F 

GeneralIF

WorldCat

worldcat

 

ISI

isi

 

         DIIF

DIIF 

 


 

ZDB

ZDB

 

 

      

 

 

   ERIH PLUS

          ISIFI

          

    CiteFactor

 

          IIFS

 

 


 

 

      

 

 

Copyright © 2014 Trade Co-operative University of Moldova
Address: 8, Gagarin avenue, Chisinau, Republic of Moldova, MD-2001
web: www.uccm.md