STATUT DE ACCES DESCHIS ȘI LICENŢĂ

Editorul Revistei de Cercetări în Comerț, Management și Dezvoltare Economică (RCCMDE) – Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova - se pronunță public referitor la caracterul accesului deschis al revistei. 

open-access2

RCCMDE publică articolele pe pagina web proprie http://jrtmed.uccm.md/ (ISSN 2345-1483 - ediție online) simultan cu editarea numărului curent al revistei în format hîrtie (ISSN 2345-1424 - ediție print). Accesul la conţinutul electronic al revistei în regim real temporar este gratuit, rapid și permanent pentru fiecare utilizator al rețelei globale internaționale. Fiecare cercetător are dreptul de a citi, descărca, copia, distribui fără plată și fără remixări sau transformări orice articol publicat în limitele condițiilor licenţei internaționale Creative Commons (CC BY-NC-ND) "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License".

Copyright © 2014 Trade Co-operative University of Moldova
Address: 8, Gagarin avenue, Chisinau, Republic of Moldova, MD-2001
web: www.uccm.md