COMITETUL ȘTIINȚIFIC

Larisa ŞAVGA

     prof. univ., dr. hab., Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova – redactor-şef

Ion VERBONCU

    prof.univ., dr., Academia de Studii Economice din Bucureşti (România)

Hagen HENRŸ

     prof. univ., dr., Institutul Rural, Universitatea din Helsinki (Finlanda)

Alexandu STRATAN

    prof. univ., dr. hab.  ,Academia de Studii Economice din Moldova(Republica Moldova)

Isobel M.FINDLAY

    prof. univ., dr., Şcoala de Business, Universitatea din Saskatchewan (Canada)

Marius-Dumitru PARASCHIVESCU

     prof.univ., dr., Universitatea „George Bacovia” din Bacău (România)

Petro KUTSYK
     prof. univ., dr. hab., Universitatea de Comerț și Economie din Lvov (Ucraina)

Alexei NESTULEA

       prof. univ., dr. hab., Universitatea de Economie şi Comerţ din Poltava (Ucraina)

Domagoja BULJAN BARBAČA

       conf.univ., dr., Universitatea din Split (Croaţia)

Elizaveta TARASOVA

       prof.univ., dr.hab., Universitatea Cooperatistă de Economie şi Drept din Belgorod (Federaţia Rusă)

Zuhui HUANG

       prof.univ.,dr., Academia de Dezvoltare Rurală, Universitatea din Zhejiang (China)

Valentin NIȚĂ

       prof. univ., dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi (România)

Mariana ASSENOVA
     prof. univ., dr., Universitatea de Agrobusiness și Dezvoltare Rurală, Plovdiv (Bulgaria)
Ana Beatriz HERNANDEZ LARA
     dr., Universitatea Rovira i Virgili din Tarragona (Spania)


Ala COTELNIC

       prof.univ., dr.hab., Academia de Studii Economice din Moldova

Victoria GANEA

      prof. univ., dr. hab., Universitatea de Stat din Moldova

 

CONSILIUL EDITORIAL

Larisa ŞAVGA, prof. univ., dr. hab. – redactor-şef, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Viorica FULGA, conf.univ., dr. – redactor adjunct, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Oxana LIVIŢCHI, conf. univ., dr. – redactor adjunct, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Simion MORARU, conf.univ., dr. – redactor științific, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

 

COLEGIUL DE REDACTARE-EDITARE:

Tatiana LUCINSCHI – redactare (limba engleză)
Angela MOCANU – tehnoredactare şi tipar 
Roman CAMERZAN – designer copertă

Copyright © 2014 Trade Co-operative University of Moldova
Address: 8, Gagarin avenue, Chisinau, Republic of Moldova, MD-2001
web: www.uccm.md