INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORI 

Prin publicarea Revistei de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică UCCM îşi propune diseminarea rezultatelor cercetărilor în domeniile comerţ, management şi dezvoltare economică, a ideilor inovatoare cu un potenţial de aplicare în practică de către instituţiile publice şi private, antreprenori şi investitori, alţi utilizatori interesaţi.


În acest context, Colegiul Editorial al Revistei de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică (RCCMDE) invită cercetătorii, doctoranzii, cadrele didactice, specialişti din sectorul real al economiei să trimită materiale ştiinţifice pentru a fi publicate în cadrul revistei RCCMDE, ţinîndu-se cont de următoarele condiţii:

 • materialul n-a fost publicat anterior în alte reviste/publicaţii sau trimis spre publicare la alta publicaţie;
 • articolul are un caracter original, inovaţional şi este rezultatul investigaţiei proprii;
 • autorul/autorii sunt pe deplin responsabili pentru întregul conţinut al lucrării şi pentru corectitudinea expresiilor şi frazelor utilizate;
 • obligatoriu în articol se va delimita distinct viziunea autorului sau rezultatele investigaţiilor acestuia şi rezultatele cercetărilor anterioare;
 • drepturile de autor sunt transferate automat Universităţii Cooperatist-Comeciale din Moldova imediat după acceptarea lucrării pentru publicare în revista RCCMDE. 

 
ASPECTE TEHNICE ŞI EDITORIALE:

 • articolele vor fi trimise numai în limba engleza;
 • volumul integral al lucrării va constitui 6-15 pagini (trimiterile sunt incluse);
 • titlul articolului va reflecta o corelaţie nemijlocită cu conţinutul articolului;
 • lucrarea va presupune următoarea structură: titlul, nume autor/autori, abstract, cuvinte cheie, clasificarea JEL, conţinutul extins al lucrării, referinţe bibliografice;
 • conţinutul lucrării va corespunde cerințelor obligatorii stipulate în actele normative elaborate de Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM), Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA), Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică (CSȘDT);
 • elementele principale ale articolului ştiinţific vor constitui: rezumatul (în limbile română, engleză, rusă), cuvintele-cheie (în limbile română, engleză, rusă), clasificare JEL, 1. Introducere, 2. Gradul de investigare a problemei la momentul actual, scopul cercetării, 3. Metode şi materiale aplicate, 4. Rezultate obţinute şi discuţii, 5. Concluzii, Referinţe bibliografice;
 • citarea autorilor se va face cu trimiterea obligatorie la sursă;
 • se recomandă utilizarea definiţiilor clare a termenilor utilizaţi;
 • nu se permite numerotarea paginilor, inserarea unor linii, antete, note de subsol;
 • conţinutul lucrării va fi tehnoredactat într-o singură coloană;
 • decizia privind publicarea articolului se aprobă la şedinţa Colegiului Editorial;
 • articolul trebuie să respecte condiţiile din APLICARE ;
 • documentele vor fi transmise prin e-mail, la Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.  sau Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , exclusiv în format Microsoft Word. 
Copyright © 2014 Trade Co-operative University of Moldova
Address: 8, Gagarin avenue, Chisinau, Republic of Moldova, MD-2001
web: www.uccm.md