RECENZENȚI

 1. ARTIOMOV Laurenția, conf. univ., dr., Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
 2. BARBAROȘ Tatiana, dr., Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională din Constanța, România
 3. BULJAN-BARBACA Domagoja, conf. univ., dr., Universitatea din Split, Croația
 4. BUȘMACHIU Eugenia, conf. univ., dr., Academia de Studii Economice din Moldova
 5. CĂPĂȚÎNĂ Sofia, conf. univ., dr., Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
 6. COBZARI Ludmila, prof. univ., dr., hab, Academia de Studii Economice din Moldova
 7. DANDARA Liliana, conf. univ., dr., Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
 8. DONCEAN Marilena, cercetător științific III, dr., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, România
 9. FEDORCIUCOVA Svetlana, conf. univ., dr., Academia de Studii Economice din Moldova
 10. FINDLAY Isobel M., conf. univ., dr., Şcoala de Business, Universitatea din Saskatchewan, Canada
 11. FUIOR Elena, prof. univ., dr., Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
 12. GANEA Victoria, prof. univ., dr., Universitatea de Stat din Moldova
 13. HENRŸ Hagen, prof. univ., dr., Institutul Rural, Universitatea din Helsinki, Finlanda
 14. JALENCU Marian, conf. univ., dr., Universitatea de Stat din Moldova
 15. IONCU Oleg, conf. univ., dr., Universitatea de Stat din Transnistria „Taras Shevchenko”
 16. KAFKA Sofiіa, conf. univ., dr., Universitatea Națională Tehnică a Petrolului și Gazului din Ivano-Francovsc, Ucraina
 17. LAPUȘIN Raisa, conf. univ., dr., Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
 18. LIVIȚCHI Oxana,conf. univ., dr., Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
 19. LUCA Ala, dr., Universitatea de Stat din Moldova
 20. MALECA Ina, conf. univ., dr., Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
 21. MALECA Tudor, conf. univ., dr., Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
 22. MORARU Simion, conf. univ., dr., Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
 23. MUȘTUC Svetlana, conf. univ., dr., Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
 24. OPREA Sergiu, conf. univ., dr., Academia de Studii Economice din Moldova
 25. PITUȘCAN Feodosie, conf. univ., dr., Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
 26. PUIU Tatiana, prof. univ., dr., Universitatea „George Bacovia” din Bacău, România
 27. ROMANDAȘ Nicolai, prof. univ., dr., hab., Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
 28. ZAVAȚKI Tatiana, conf. univ., dr., Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
 29. SEICIUC Vladislav, conf. univ., dr., Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
 30. TARASOVA Elisaveta, prof. univ, dr. hab., Universitatea Cooperatistă de Economie şi Drept din Belgorod, Federaţia Rusă
 31. TUHARI Tudor, prof. univ., dr. hab, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
 32. VERBONCU Ion, prof. univ., dr., Academia de Studii Economice din Bucureşti, România
 33. ZAHARIA Virginia, conf. univ., dr., Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
 34. ZUGRAV Inga, conf. univ., dr., Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

 

Copyright © 2014 Trade Co-operative University of Moldova
Address: 8, Gagarin avenue, Chisinau, Republic of Moldova, MD-2001
web: www.uccm.md