RECENZENȚI

ARTIOMOV Laurenția, conf. univ., dr., Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
BARBAROȘ Tatiana, dr., Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională din Constanța, România
BUȘMACHIU Eugenia, conf. univ., dr., Academia de Studii Economice din Moldova
CAPSÎZU Valeriu, conf. univ., dr., Universitatea de Stat din Moldova
CARAGANCIU Iulian, dr., Expertarom Food Ingredients, România
DONCEAN Marilena, cercetător științific III, dr., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, România
DUMA Florin, conf. univ., dr., Universitatea Babeș-Bolyai, România
GANEA Victoria, conf. univ., dr., Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
GRAUR Elena, conf. univ., dr., Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
IONCU Oleg, conf. univ., dr., Universitatea de Stat din Transnistria „Taras Shevchenko”
LUCA Ala, dr., Universitatea de Stat din Moldova
MALECA Tudor, conf. univ., dr., Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
PITUȘCAN Feodosie, conf. univ., dr., Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
PUIU Tatiana, prof. univ., dr., Universitatea „George Bacovia” din Bacău, România
PURICI Ion, conf. univ., dr., Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
TROFIMOV Victoria, prof. univ., dr., Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
TUHARI Tudor, prof. univ., dr., Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

Copyright © 2014 Trade Co-operative University of Moldova
Address: 8, Gagarin avenue, Chisinau, Republic of Moldova, MD-2001
web: www.uccm.md