DESPRE NOI 

Scopul revistei RCCMDE este de a disemina cunoştinţe, a promova gândirea inovatoare, discuţii intelectuale, analize de cercetare, precum şi studii pragmatice, inclusiv critici cu privire la o arie largă de domenii economice şi de a facilita comunicarea între cadrele universitare, cercetători, factorii de decizie, practicieni, membri cooperatori, autorităţi publice şi executori. Revista va apărea în două publicaţii anual: la sfârşitul lunii iunie şi sfârşitul lunii decembrie. Versiunea electronică este găzduită la adresa www.jrtmed.uccm.md.

Prin publicarea acestei reviste Universitatea Cooperatist-Comercială îşi propune realizarea următoarelor obiective:

Subiectele acoperite de Revista RCCMDE includ, dar nu se limitează la următoarele domenii: 

 

Beneficiari

Revista este adresată cadrelor didactice universitare, cercetătorilor, practicienilor, factorilor de decizie, reprezentanţilor cooperativelor şi celor interesaţi de comerţ, management şi dezvoltarea economică.

Conţinut

Revista RCCMDE va publica lucrări de cercetare teoretice, conceptuale şi empirice originale, de înaltă calitate, ale cadrelor universitare, cercetătorilor şi practicienilor.

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries